תקנון:

תקנון האתר ותנאי השימוש באתר מגע אש
השימוש באתר וביצוע רכישה בו כפופים למילוי התנאים הבאים:
1.

1.1 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטין או אדם או גוף שאינו זכאי לבצע פעולות

משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

1.2 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

1.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי מסוג ויזה/ ישראכרט / דיינרס / ישראלי / בינלאומי תקף, שהונפק

בישראל ע”י אחת מחברות האשראי.

2. אנו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. כל העברה של

מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן (SSL) אך במקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים

מכח עליון, לא תהיה חברת א. מגע אש 2001 בע”מ אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר,

שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

3. בעשייתך שימוש באתר מגע אש הינך מצהיר כי אתה מקבל ומסכים במלואם לתנאי השימוש באתר כפי שצוינו לעיל.

הצהרת פרטיות:

הצהרת פרטיות באתר מגע אש maga-esh.com / maga-esh.co.il
המידע אשר נמסר לנו דרך האתר משמש אותנו לצורך הטיפול בהזמנה, החיוב, והמשלוח, על מנת שהלקוח יוכל להזמין מוצרים מהאתר ולקבלם ללא טעויות.
אנו ננקוט בפעולות הסבירות על מנת להגן על מידע אשר נמסר על ידי הלקוח דרך האתר.

מידע של כרטיסי האשראי והכתובת נמסר לחברות החיוב, וחברות האשראי, על מנת לבצע את העסקה, הכתובת מגיעה לחברת או לחברות השילוח איתן אנו עובדים.

לא נעשה שימוש פרסומי במידע אשר נמסר דרך האתר, ולא נפנה אליך לצרכים פרסומיים אלא על פי בקשתך.

משלוחים ,עלויות משלוח וזמני אספקה

(א) אנו נטפל באספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שמסרת בעת ביצוע הזמנתך ע”פ המועד המופיע בתקנון זה. נעשה כמיטב יכולתנו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בתקנון. אנו מתחייבים לספק רק מוצר אשר תנאי התשלום לגביו סוכמו לשביעות רצון 2 הצדדים.
(ב) לא נהיה אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתנו לרבות שביתות השבתות וכיוצא בזה.

(ג) זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בתקנון כוללים רק את חישובם של ימי עסקים.

תשלום בכרטיס אשראי :

עלות משלוח גוביינא לכל חלקי ארץ ( ע”י ” אביב = שיגור ) עד 800 ש”ח להזמנה עד 20 ק”ג = 55 ש”ח כולל מע”מ .

עלות משלוח לכל חלקי ארץ ( ע”י ” אביב = שיגור ) עד 800 ש”ח להזמנה עד 20 ק”ג = 45 ש”ח כולל מע”מ .

עלות משלוח לכל חלקי הארץ ( ע”י אביב – שיגור ) מעל 800 ש”ח להזמנה = חינם .

תשלום במזומן / שיק ( גוביינא )

הלקוח מחויב לשלם לשליח בזמן / רגע מסירת החבילה.

מחיר המשלוח הוא להזמנה

המוצרים מגיעים ע”י אביב שילוח, תוך 24 שעות מרגע שליחתם.
זמן אספקת המוצר הינו עד 7 ימי עבודה למוצר הקיים במלאי
וצרים נשלחים ללקוח מיד בתום הסדרת ההזמנה והתשלום.
אנינו מתחייבים לזמן אספקה כאשר המוצר איננו נמצא במלאי בארץ, ובמקרה כזה ניוועץ בכם לגבי המשך הפעולה.
האפשרויות הנן:
1. ביטול ההזמנה ללא כל התחיבות מצדכם.
2. בחירת מוצר חלופי.
במידה וציינתם בטופס ההזמנה כי ברצונכם להגיע ולאסוף את החבילה בעצמכם נעדכן אתכם ותוכלו להגיע ולקחת את החבילה שלכם.

ביטול עסקה:

1. (א) מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”)
(ב) לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
– ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
– ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
– ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל [email protected]
(ג) החזרת מוצרים עד 14 ימים .
מוצרים אשר אריזתם נפתחה או נפגמה לא מחייבים בזיכוי , אלא עפ”י שיקול דעתנו בלבד.
(ד) תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לו מאתנו, נחזיר למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות בעל החנות במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
יובהר ויודגש, קיבל מבצע הפעולה מוצר פגום, יאפשר לנו מבצע הפעולה להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום.
בחר מבצע הפעולה להחזיר מוצר פגום תחת לקבל מוצר תקין תחתיו יחשב הביטול כביטול שלא עקב פגם כאמור להלן ויחולו עליו הוראות סעיף ה1 לתקנון זה.
(ה) תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, נחזיר למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לבעל החנות במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נמסר מהחנות לידי אביב שילוח להלן “חברת השילוח”.

יובהר ויודגש:
1. ביטול העסקה ע”י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
2. תנאי החזרה אלו יחולו רק לאחר בדיקת המוצר במעבדתנו.

אני נהיה רשאים לבטל עסקה, במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
יובהר ויודגש כי התמונות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מהוות ראיה לנכונותן.
(ו) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
(ז) רישומי המחשב בחברתנו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
(ח) רק לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
(ט) התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 12.05.2004 וניתן לשינוי בכל עת על ידינו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אחריות ושירות.

(א) האחריות תינתן במעבדתנו בלבד, ללא שום קשר למיקום הלקוח.
(ב) פגיעה פיזית , שבר או נזק פיזי גורמים לפקיעת האחריות.
(ג) הסרת מדבקת אחריות או קריעתה מסירה את האחריות מן המוצר. יש להדגיש כי מרבית המוצרים מסומנים ע”י בר-קוד המהווה הוכחה למקור המוצר.
(ד) האחריות לא תחול במקרה של פגיעת ברק,קצר חשמלי , שריפה , רטיבות ו/או שימוש לא נאות במוצר.
(ה) הרכבה לקויה של חלקים עלולה לגרום לפקיעתה של האחריות.
(ו) מוצר שאינו במסגרת אחריות , ישלח ללקוח על חשבונו.
(ז) מוצר החשוד כלא תקין, או שאינו פועל כראוי יימסר למעבדתנו כשהוא מבוטח בשוויו המלא בצירוף העתק של חשבונית הקניה אשר מהווה הוכחה לרכישתו.
(ח) המשלוח לחברה וחזרה לידי הלקוח יבוצע על חשבון הלקוח.
(ט) אחריות החברה הינה כלפי הלקוח ששמו מצוין בחשבונית המס, המהווה תעודת אחריות, ואינה ניתנת להעברה לידי צד שלישי.