עמדת כיבוי אש הכוללת גלגלון 30 מ’ תיקני + 2 יח’ זרנוק 15 מ’ “2 + מזנק “2 + ברז כדורי “1

717.00 691.00

קטגוריה: